Conference presentations

 

9.8.2019 How Trolling is Framed in Games-Related News DiGRA 2019: Game, Play and the Emerging Ludo Mix Kyoto, Japan
29.9.2018 Vuorovaikutuskumppanina autonominen algoritmi Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivät 2018 Jyväskylä, Finland
26.4.2018 Pelit ja pelikulttuurit median ja viestinnän tutkimuksen kentällä Median ja viestinnän tutkimuksen päivät 2018 Jyväskylä, Finland
11.11.2016 Shared Leadership in Virtual teaming: Temporality and emergence (with Horila, T.) 6th European Communication Conference: Mediated (Dis)Continuities: Contesting Pasts, Presents and Futures. Prague, Czech Republic
10.11.2016 Negotiating the tension between news frame and game frame (with Launonen, S.-K.) 6th European Communication Conference: Mediated (Dis)Continuities: Contesting Pasts, Presents and Futures. Prague, Czech Republic
7.10.2016 Operationalizing culture in instructional games and simulations Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivät Tampere, Finland
17.8.2016 Uutispelien pilotointia: törmäyksiä monialaisella projektikurssilla (yhteistyössä: Uskali, Uotila, Varsaluoma, Välisalo) PedaForum 2016 Jyväskylä, Finland
3.8.2016 Playing with culture: Serious games for global competence (with Egger, S. & Sharpen, M.) DiGRA/FDG First joint international conference 2016: Diversity of Play Dundee, Scotland
14.5.2015 You always BM in Hearthstone: Players’ negotiation of limited communication affordances (with Arjoranta, J.) DiGRA 2015: Diversity of Play Lüneburg, Germany
20.11.2014 Shared leadership in virtual teaming National Communication Association Convention Chicago, US
6.9.2014 Jaettu johtaminen työelämän hajautetuissa tiimeissä Puheviestinnän päivät 2014 Jyväskylä, Finland
5.4.2014 Uutispelejä tulkitsemassa (yhteistyössä Launonen, S.-K.) Mediatutkimuksen päivät 2014 Vaasa, Finland
8.11.2013 Using naturally occurring data in the study of virtual teams in working life (with Olbertz-Siitonen, M. & Valo, M.) Työelämän tutkimuspäivät 2013 Tampere
2.10.2013 I’m right here with you: Constructing presence in distributed teams (with Olbertz-Siitonen, M.) Academic MindTrek 2013 Tampere
27.8.2013 “I’m so going to nuke Helsinki” – Newsgames in the Nordic media landscape (with Varsaluoma, J.) DiGRA 2013: DeFragging Game Studies Atlanta, US
25.10.2012 Will you let me lead you? Leadership communication in distributed collaboration ECREA 2012 conference Istanbul, Turkey
31.8.2012 The Anatomy of a Scientific Myth – The Case of the Silent Finn (with Olbertz-Siitonen, M.) Finnish Conference of Communication Research 2012 Jyväskylä
2.12.2011 Intercultural communication online – tradition versus new approaches? NIC 2011 Helsinki, The Theoretical Turbulence – A paradigm shift in the field of intercultural communication? Helsinki
16.9.2011 Player Communities in Multiplayer Online Games: A Systematic Review of Empirical Research (with Warmelink, H.) DiGRA 2011: Think, Design, Play Utrecht
30.3.2011 Community and networks online: a look at communication in the 2000’s Culture and Higher Education Conference, Finland 2011 Läyliäinen
8.10.2010 Teknologiavälitteinen vuorovaikutus työyhteisöissä Puheviestinnän alumnipäivät Jyväskylä
24.6.2010 Comparing Experiences on Leadership in Virtual Teams and Online Multiplayer Gaming Clans (with Sivunen, A.) 60th Annual Conference of the International Communication Association Singapore
26.4.2009 Vuorovaikutus ja johtaminen verkkopeliyhteisöissä Levels 2009 Jyväskylä
26.11.2008 Expectations and experiences concerning leadership communication in voluntary online gaming groups ECREA 2008 Barcelona Barcelona
16.9.2008 Facebook -himoa ja ähkyä – verkkotiedottamisen uusia haasteita Keski-Suomen tiedottajarinki, Sinetti Jyväskylä
5.5.2008 Hyötyä hupipelaamisesta – Tapaus “johtajuus verkkopeleissä” Levels 08 – Peliviihteen uudet tasot Jyväskylä
13.3.2008 Seuraavaa viestinnän trendiä etsimässä, löytyykö se verkkopeliyhteisöistä? JATin Viestintäpäivät Jyväskylässä 13.-14.3.2008: Viestintä ja ihmisläheinen teknologia Jyväskylä
14.12.2007 Verkkopelien pelaajien välisen vuorovaikutuksen tutkimus – näkemyksiä ja kokemuksia osallistuvasta havainnoinnista III Kulttuurintutkimuksen päivät – Aineisto Joensuu
30.11.2007 Johtajuus langan päässä – johtaminen hajautetuissa tiimeissä ja verkkopeliyhteisöissä Viestinnän tutkimuksen päivät 2007 Vaasa
5.10.2007 Yhteisöllisyys verkon voimavarana – tapaus verkkopelit Nuorten mediamaailma – toinen todellisuus? Tampere
26.11.2005 Self-Disclosure in Multiplayer Computer Gaming Communities the First European Communication Conference Amsterdam
14.10.2005 Nonverbaalisen vuorovaikutuksen muodot verkkopeleissä Puheviestinnän päivät Jyväskylä
18.6.2005 In Search of the Bigger Picture: Defining Multiplayer Computer Gaming Communities International DiGRA conference: Changing Views: Worlds in Play Vancouver
5.2.2005 And none shall be alone – Perspectives on online computer gaming communities Viestinnän tutkimuksen päivät Helsinki
3.11.2004 ”Welcome to the friendliest org ever!” – Yhteisöllisyyden rakentaminen verkkopeliyhteisöissä Prologoksen teemapäivä 2004: Viestintä, teknologia ja yhteisö Tampere
25.5.2004 Participatory Observation as a Method of Studying Online Computer Gaming Communities Challenges for Research about Online Communities Roskilde
22.11.2003 Building and Experiencing Community in Internet-Based Multiplayer Computer Games National Communication Association Convention Miami Beach
14.11.2003 Yhteisöllisyyden rakentaminen ja kokeminen monen pelaajan Internet-peleissä Tampere
3.11.2003 Community in Online Computer Games Social and Cultural Dimensions of Technological Development Jyväskylä
22.10.2003 Kun peli karttaa tutkijaa: verkkopelitutkimuksen haasteita Agora Game Lab -seminaari Jyväskylä
17.10.2003 Salatut yhteisöt: verkkoyhteisötutkimuksen problematiikkaa Puheviestinnän päivät Jyväskylä
18.10.2002 Identiteetti virtuaaliyhteisöissä Viestinnän tutkimuksen päivät Jyväskylä

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s