Vuorovaikutuskumppanina autonominen algoritmi

Pidin hiljattain Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivillä esitelmän otsikolla Vuorovaikutuskumppanina autonominen algoritmi. Myönnän, AI on aiheena pelottavan trendikäs, mutta mielestäni viimeistään nyt ihmistieteiden edustajien on kiinnostuttava tästä kehityksestä joka tulee vaikuttamaan lähestulkoon kaikkiin elämämme osa-alueisiin.

otsikkodia

Olen taustaltani ns. viestintätieteilijä, eli minua kiinnostaa pääasiassa ihmiseksi kutsumamme eläimen käyttäytymisen ja sielunelämän ymmärtäminen. Periaatteessa voisi siis luulla, että ihmisen ja koneen välinen vuorovaikutus, niin kutsuttu human-computer interaction (HCI) ei “kuuluisi” minulle pätkääkään. Väitän kuitenkin, että tämä asia tulee muuttumaan hyvin pian – jos ei ole jo muuttunut. Olemme esimerkiksi jo nyt tilanteessa, jossa ihmiset eivät aina tajua keskustelukumppaninsa olevan kone, ja jossa algoritmeja tietoisesti kehitetään huijaamaan inhimillistä vuorovaikutuskumppaniaan pitämään niitä yhtenä “meistä” (vrt. keskustelu Twitter-boteista erinäisten vaalien yhteydessä). Uskon, että muutaman vuoden sisään nämä tilanteet yleistyvät sellaiselle tasolle, jossa tietoisuutemme vuorovaikutuskumppanimme mahdollisesta ei-ihmisyydestä pakottaa meidät kehittämään yhä uusia keinoja varmistua hänen/sen ihmisyydestä. Samalla kaikki ihmiset eivät tule näitä testejä läpäisemään. Aihepiiriä ennakoidaan jo – on esimerkiksi pohdittu, pitäisikö niin kutsuttujen bottien kertoa vuorovaikutustilanteen aluksi että kyseessä ei ole ihminen (kiinnostavaa mietintää aiheesta täällä: Lamo & Calo, 2018).

Jako elolliseen ja elottomaan sekä ihmisiin ja muihin elollisiin on yksi perustavanlaatuisimmista sisä- ja ulkoryhmien jakoa koskevista rajalinjoista mielessämme. Ja kuten olemme nähneet, koneet (esim. robotit) jotka lähestyvät tätä rajaa koetaan lähtökohtaisesti uhkaavina tai epämiellyttävinä. Vain aika näyttää, miten valmiita olemme laajentamaan ihmisyyden kategoriaa meitä simuloivien algoritmien suuntaan, vai päätyvätkö yhteiskunnat vetämään ihmisyyden rajat (ja täten myös oikeudet ja velvollisuudet) entistä tiukemmalle.

Haastankin sinut, vuorovaikutuksen tutkija, ottamaan algoritmeista kopin! Mietitään yhdessä, miten meille tutut menetelmät ja teoriat soveltuvat uljaan uuden maailman tutkimiseen;)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s